Izvērstā meklēšana

Ukraina

Ģeogrāfija
Foto: maps-of-europe.com
Ukraina

Ukraina pēc platības ir lielākā Eiropas valsts (neskaitot Krieviju un Turciju, kuru teritorijas ir gan Eiropā, gan Āzijā). Tā atrodas Austrumeiropas līdzenuma dienvidrietumos pie Melnās un Azovas jūrām. Valsts kopējā platība ir 603 700 km2 (ieskaitot Krievijas anektēto Krimu un okupētos Donbasa rajonus), un tā aizņem 5,7% Eiropas teritorijas.
Ukrainas valsts robežas kopējais garums ir 6992 km, no kuriem 1355 km ir jūras robeža. Rietumos sauszemes robeža Ukrainai ir ar Poliju (526 km), Ungāriju (103 km), Slovākiju (97 km) un Rumāniju (dienvidos 169, rietumos 362 km), ziemeļrietumos ar Baltkrieviju (891 km), bet ziemeļaustrumos un austrumos ar Krieviju (1576 km). Ukrainas teritorija pārsvarā ir līdzena. 70% no Ukrainas teritorijas aizņem ielejas, 25% – augstienes un 5% – kalni (Karpati un Krimas kalni). Ukrainas rietumu daļā paceļas Piedņepras un Podolijas augstienes, kā arī Karpatu kalni. Augstākās virsotnes tajos ir Goverla (2061 m) un Brebeneskula (2032 m) smailes. Austrumu daļā stiepjas Zaporožjes kalni un Doņeckas skrausts, kur atrodas lielākais akmeņogļu baseins Eiropā – Donbass.
Ukrainas upes, izņemot Dņepru, ir ūdeņiem nabadzīgas. Ūdens ir ļoti nepieciešams tīrumu apūdeņošanai valsts dienvidaustrumu daļā. Tāpēc Dņeprā ir ierīkotas ūdenskrātuves, un no tām izbūvēti kanāli. Kopumā Ukrainā ir 73 000 upju, no tām lielākās ir Dņepra (981 km), Južnaja Buga (806 km), Psjola (717 km) un Dņestra (705 km). Ukrainā ir aptuveni 20 000 ezeru. Lielākie no tiem ir Sasiks (210 km2), Jalpugs (149 km2) un Katlabuhs (68 km2). Mežu vairāk ir Karpatos, purvu – Poļesjes zemienē, pie robežas ar Baltkrieviju.

Iedzīvotāji

Pēc Ukrainas Valsts statistikas dienesta 2016.gada 1.janvāra aplēsēm, Ukrainā dzīvo 42 590 900 cilvēku. Pēc iedzīvotāju skaita Ukraina ir 32. lielākā valsts pasaulē. Ukrainā dzīvo aptuveni 7% no visiem Eiropas valstīs dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Valsts valoda ir ukraiņu.
Iedzīvotāju vecuma struktūra Ukrainā (2015.gads):
•    0–14 gadi – 15,22%,
•    15–64 gadi – 69,98%,
•    65 un vairāk gadu – 15,8%.
Mediānas vecums 40,1 gads:
•    vīrieši – 37 gadi,
•    sievietes – 43,3 gadi.
•    zīdaiņu mirstība uz 1000 jaundzimušajiem – 8,12:
•    zēni – 9,03 uz 1000 jaundzimušajiem,
•    meitenes – 7,16 uz 1000 jaundzimušajiem.
Vidējais dzīves ilgums:
•    kopējais – 71,57 gadi,
•    vīriešiem – 66,81 gads,
•    sievietēm – 77,73 gadi.
Iedzīvotāju izglītotības līmenis (statistikā iekļauti dati par iedzīvotājiem, sākot no 15 gadu vecuma, kas prot lasīt un rakstīt):
•    kopējais – 99,8%,
•    vīrieši – 99,8%,
•    sievietes – 99,7%.
Vidējais Ukrainas apdzīvotības blīvums ir 73,95 cilv./km2. 69% Ukrainas iedzīvotāju dzīvo pilsētās un pilsētu tipa ciematos. Lielākais iedzīvotāju skaits Ukrainā reģistrēts 1993.gadā, kad tas sasniedza 52,2 miljonus iedzīvotāju. ANO Ekonomikas un sociālo lietu departamenta prognozes liecina, ka esošajos apstākļos, pat neatkarīgi no kara un neefektīvas pārvaldes, Ukrainas iedzīvotāju skaits turpinās samazināties, un 2050.gadā tas varētu sasniegt 34 miljonus iedzīvotāju, padarot to par vienu no depopulācijas vissmagāk skartajām valstīm. Būtiski faktori ir samērā zemā dzimstība un augsta gados jaunu (darba spējīgo) vīriešu mirstība saistībā ar dažādām veselības problēmām.
Saskaņā ar 2001.gada tautas skaitīšanas datiem, 77,8% valsts iedzīvotāju ir ukraiņi, 17,3% – krievi, 0,6%, – baltkrievi, 0,5% – moldāvi, 0,5% – Krimas tatāri, 0,4% – bulgāri, 0,3% – ungāri, 0,3% – rumāņi, 0,3% – poļi, 0,2% – ebreji, 1,8% – citu tautību pārstāvji.

Foto: UAinfo
Izplatītākās valodas pa reģioniem

Kaut arī valsts valoda ir ukraiņu valoda, tomēr Ukrainā plaši tiek lietota arī krievu valoda, un abu valodu lietotāju skaits Ukrainā ir līdzīgs. Ukrainas austrumos gandrīz pilnībā tiek lietota krievu valoda, savukārt valsts rietumos iedzīvotāju runā galvenokārt ukraiņu valodā, centrālajos rajonos valsts vērojama divvalodība vai ukraiņu un krievu valodas sajaukums (suržiks).
Ukrainā baznīca ir atdalīta no valsts, un, saskaņā ar konstitūciju, visiem pilsoņiem ir tiesības uz ticības brīvību. Pēc 2010.gada O.Razumkova v.n. Ekonomisko un politisko pētījumu centra datiem, 68% iedzīvotāju sevi identificēja ar Pareizticīgo baznīcu, 7,6% ir grieķu katoļu, 1,9% ar protestantu, 0,9% ar musulmaņu un 0,4% ar Romas katoļu baznīcu. O.Razumkova v.n. centra 2014.gada dati liecina, ka laika posmā no 2013.–2014.gadam ir pieaudzis atbalsts Kijevas patriarhāta Ukrainas Pareizticīgajai baznīcai no 18,3% līdz 22,4%, savukārt Maskavas patriarhāta Ukrainas Pareizticīgajās baznīcas atbalstītāju skaits šajā laikā ir samazinājies no 19,6% līdz 17,4%.

Administratīvais iedalījums
Foto: maps-of-europe.com
Ukrainas administratīvais iedalījums

Ukrainas teritoriāli administratīvais iedalījums de iure sastāv no vienas autonomās republikas (Krievijas 2014.gadā anektētā Krimas republika), 24 apgabaliem un 2 pilsētām (galvaspilsēta Kijeva un Sevastopole), kurām ir apgabala statuss. Ukrainā pavisam ir 490 rajoni, 446 pilsētas, 907 pilsētciemi un 10 907 ciemati.
 
1.    Aizkarpatu apgabals
2.    Čerkasu apgabals
3.    Čerņigovas (Čerņihivas) apgabals
4.    Čerņivcu apgabals
5.    Dņepropetrovskas (Dņipropetrovskas) apgabals
6.    Doņeckas apgabals
7.    Harkovas (Harkivas) apgabals
8.    Hersonas apgabals
9.    Hmeļņickas apgabals
10.    Ivanofrankivskas apgabals
11.    Kijevas (Kijivas) apgabals
12.    Kirovogradas (Kirovohradas) apgabals
13.    Luganskas (Luhanskas) apgabals
14.    Ļvovas (Ļvivas) apgabals
15.    Nikolajevas (Mikolajivas) apgabals
16.    Odesas apgabals
17.    Poltavas apgabals
18.    Rivnes apgabals
19.    Sumu apgabals
20.    Ternopiļas apgabals
21.    Vinnicas apgabals
22.    Volīnijas apgabals
23.    Zaporožjes apgabals
24.    Žitomiras apgabals

Ekonomika

Ukraina pēc ekonomiskā tipa ir industriāli attīstīta valsts ar nozīmīgu lauksaimniecības sektoru. Valstī it attīstīta mašīnbūve, metalurģija, ķīmiskā rūpniecība un pārtikas ražošana.
Saskaņā ar Ukrainas Valsts statistikas dienesta datiem, republikas 2019.gadā IKP pieauga par 3,2%, 2018.gadā Ukrainas ekonomikas pieauga par 3,4% apmērā, bet 2017.gadā – par 2,5%.
Pasaules bankas dati liecina, ka kopprodukts uz vienu iedzīvotāju Ukrainā 2018.gadā sasniedza 3095 USD. Dominējošo daļu (60%) IKP veido pakalpojumi, 28,6% ieņem rūpniecība un 12,2% lauksaimniecība.
2019.gadā un 2018.gadā vidējā inflācija valstī bija attiecīgi 4,1% un 9,8%. līmenī.
Pēc statistikas datiem, bezdarba līmenis saglabājas augsts: 2019.gadā tas bija 8,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
Galvenie Ukrainas eksporta tirgi 2019.gadā bija Ķīna (7,2% no kopējā eksporta apjoma), Polija (6,6%), Krievija (6,5%), Turcija (5,2%), Itālija (4,8%) un Vācija (4,8%). Ukraina eksportē galvenokārt lauksaimniecības produkciju un pārtiku (saulespuķu eļļu, kukurūzu, labību, rapsi u.c.), kā arī metālus un to produkciju (dzelzsrūdu, vadus, kabeļus, caurules u.c.).
Lielākie importētāji Ukrainā 2019.gadā bija Ķīna (9,2%), Krievija (6,99%), Vācija (5,99%), Polija (4,1%), Baltkrievija (3,75%) un ASV (3,28%). Importa struktūrā noteicošie ir minerālie resursi un degviela, tāpat arī mašīnbūves produkcija un medikamenti.

Personas

Pašreizējais Ukrainas prezidents kopš 2019.gada 20.maija ir Volodimirs Zeļenskis. Viņš ir dzimis 1978.gada 25.janvārī Krivijrihā (Dņepropetrovskas apgabals). Augstāko izglītību ieguvis Kijevas Nacionālās ekonomikas universitātes Krivijrihas Ekonomikas institūtā, iegūstot jurista izglītību. Tomēr šajā specialitātē V.Zeļenskis nekad nav strādājis, jau studiju gados pievēršoties humora pasākumu vadīšanai.

Foto: president.gov.ua
Volodimirs Zeļenskis

Kopš 2020.gada 4.marta Ukrainas premjerministrs ir Deniss Šmigaļs. Viņš ir dzimis 1975.gadā Ļvovā. Absolvējis Nacionālo universitāti „Ļvivska politehniska”, iegūstot inženiera-ekonomista izglītību. Kopš 2003.gada ieņēmis vadošus amatus dažādos valsts un privātajos uzņēmumos. 2019.gada 1.augustā–2020.gada 4.februārī vadīja Ivanofrankivskas apgabala valsts administrāciju, bet no 2020. 4.februāra līdz 4.martam bija Ukrainas vicepremjers, kopienu un teritoriju attīstības ministrs.

Foto: kmu.gov.ua
Deniss Šmigaļs

Kopš 2020.gada 4.marta Ukrainas ārlietu ministrs ir Dmitro Kuļeba. Viņš ir dzimis 1981.gada 19.aprīlī Sumos. 2003.gadā absolvējis T.Ševčenko v.n. Kijevas Nacionālās universitātes Starptautisko attiecību institūtu. Laikā no 2003. līdz 2013.gadam ieņēmis dažāda līmeņa amatus Ukrainas ārlietu ministrijā. 2013.gadā D.Kuļeba kļuva par Kultūras diplomātijas fonda „UART”, kas nodarbojas ar Ukrainas un tās kultūras popularizēšanu ārvalstīs vadītāju, bet 2014.gadā atgriezās darbā Ārlietu ministrijā. No 2019.gada 29.augusta līdz 2020.gada 4.martam ieņēma par Ukrainas eiropeiskās un eiroatlantiskās integrācijas jautājumiem atbildīgā vicepremjera amatu Oleksija Gončaruka vadītājā valdībā.

Foto: ukrinform.ua
Dmitro Kuļeba

Kopš 2020.gada 4.marta Ukrainas aizsardzības ministrs ir atvaļinātais ģenerālleitnants Andrijs Tarans. Viņš ir dzimis 1955.gadā Frankfurtē pie Oderas (toreizējā Vācijas Demokrātiskā Republika) militārpersonas ģimenē. 1977.gadā absolvējis Kijevas Augstāko zenītraķešu inženieru skolu, iegūstot militārā inženiera-radiotehniķa specialitāti. Laikā līdz 1992.gadam sākotnēji dienējis Padomju armijā, bet pēc tam – Ukrainas Bruņotajos spēkos. 1992.–1994.gadā turpinājis dienestu Ukrainas Aizsardzības ministrijas centrālajā aparātā. 1994.gadā kļuvis par Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes GUR darbinieku. 2008.gadā A.Tarans tika iecelts par GUR vadītāja vietnieku, bet 2015.–2016.gadā viņš bija Ukrainas Bruņoto spēku Sauszemes spēku pavēlnieka vietnieks. 2016.gadā A.Tarans tika atvaļināts rezervē.

Foto: ukrinform.ua
Andrijs Tarans

 

 

Iekšpolitika

Pēc 2019.gada 21.aprīlī notikušās prezidenta vēlēšanu otrās kārtas, kurā par prezidentu tika ievēlēts komiķis Volodimirs Zeļenskis Ukrainā ir vērojama kardināla politiskās elites nomaiņa. Šo procesu veicināja V.Zeļenska inaugurācijas dienā (2019.gada 20.maijā) paustais juridiski apšaubāmais paziņojums par esošā (astotā sasaukuma) parlamenta atlaišanu un parlamenta ārkārtas vēlēšanu norisi. 2019.gada 21.jūlijā notikušajās parlamenta ārkārtas vēlēšanās V.Zeļenska politiskajam spēkam „Sluga naroda” pirmo reizi Ukrainas vēsturē izdevās iegūt vairāk nekā pusi deputātu mandātu (248 no 450). Minēto vēlēšanu rezultāti apvienojumā ar Ukrainas vāji attīstīto institūciju dēļ tradicionāli vērojamo dažādu valsts iestāžu vadītāju gatavību orientēties uz vēlēšanu uzvarētājiem radīja faktisku V.Zeļenska varas monopolu, ko valsts vadītājs cenšas izmantot savu pilnvaru palielināšanai. Kaut arī, saskaņā ar konstitūciju, Ukraina ir parlamentāri prezidentāla republika, realitātē Ministru kabinets un parlaments ir pārvērtušies par Prezidenta birojā pieņemto lēmumu izpildītājiem. Iepriekšminētais īpaši spilgti izpaužas parlamenta darbā, ko raksturo atteikšanās no diskusiju kultūras un mehāniska (bieži ar reglamenta pārkāpumiem) Prezidenta biroja virzīto likumprojektu pieņemšana. Kā vienu no pirmajiem savas darbības lēmumiem, parlaments pieņēma izmaiņas valsts konstitūcijā, kas ļauj prezidentam iecelt amatos korupcijas apkarošanas iestāžu – Valsts izmeklēšanas biroja DBR un Nacionālā antikorupcijas biroja NABU – vadītājus. Varas balansa neesamību spilgti ilustrē tas, ka, neskatoties uz Konstitucionālās tiesas lēmumu, ka šis parlamenta lēmums ir pretrunā valsts konstitūcijai, V.Zeļenskis 2019.gada decembrī veica DBR vadītāja nomaiņu (tiesa, neapstiprinot jauno iestādes vadītāju amatā oficiāli, bet ieceļot viņu par direktora pienākumu izpildītāju).
Ukrainas jaunā politiskā realitāte un V.Zeļenska īstenotā nepotisma politika nosaka to, ka svarīgākie lēmumi valstī tiek pieņemti šaurā V.Zeļenska draugu lokā un ka dažādu amatpersonu formāli ieņemtie amati neatspoguļo viņu reālo ietekmi. Piemēram, Prezidenta biroja vadītāja Andrija Jermakam, kura atbildības sfēra formāli ir vienīgi V.Zeļenska kancelejas funkcionēšanas nodrošināšana, realitātē ir vismaz viceprezidentam pielīdzināmas pilnvaras, kuru ietvaros viņa ir plaša ietekme ne tikai uz kadru politiku valstī un parlamenta darbu, bet arī viņš ir uzskatāms par galveno Ukrainas ārpolitikas arhitektu.
Neskatoties uz faktisko V.Zeļenska varas monopolu, līdzīgi kā viņa priekšteču laikā, valstī saglabājas spēcīga oligarhu ietekme. To nosaka gan tas, ka V.Zeļenskim jau kopš priekšvēlēšanu perioda ir svarīgs dažādu oligarhu (īpaši Ihora Kolomoiska) kontrolēto televīzijas kanālu informatīvais atbalsts. Tādēļ apmaiņā pret oligarhu lojalitāti V.Zeļenskis ir spiests ņemt vērā viņu intereses.

Ārpolitika

Pēc 2014.gada februārī Kijevā notikušās varas maiņas Ukrainas ārpolitika koncentrējas starptautiskā atbalsta meklējumos konflikta noregulēšanai valsts austrumos, kur Ukraina darbojas t.s. Normandijas formāta (Ukraina, Krievija, Vācija un Francija) ietvaros. Minētais formāts ir ļāvis 2015.gada 12.februārī noslēgt vairākas papildvienošanās par krīzes noregulēšanas plānu. Kaut arī vienošanos noslēgšana nav palīdzējusi apturēt bruņoto konfliktu Donbasā un Krievija Minskas vienošanos ietvaros nav tieši nosaukta par konfliktā iesaistīto pusi (par tādām tiek atzīta Ukraina un Krievijas kontrolētās t.s. Doņeckas un Luhanskas tautu republikas), tomēr tā ir bijusi spiesta uzņemties zināmas saistības kā garants, kas šobrīd Rietumvalstīm ļauj izdarīt uz Kremli spiedienu, saistot minēto vienošanos izpildi ar pret Krieviju noteikto sankciju atcelšanu. Ņemot vērā Kremļa (un tā kontrolēto Donbasa kaujinieku) nevēlēšanos ievērot Minskas vienošanās, Ukrainas varasiestādes meklē alternatīvus konflikta noregulēšanas modeļus, mēģinot sarunām piesaistīt ASV un periodiski aktualizējot starptautisko miera uzturēšanas spēku nosūtīšanu uz Donbasu.
Tiesa, kopš 2019.gadā Ukrainā notikušās varas maiņas vērojama zināma Kijevas ārpolitikas akcentu attiecībā pret Krieviju maiņa, ko raksturo Ukrainas amatpersonu samiernieciski paziņojumi un gatavība atteikties no iepriekšējo varasiestāžu pret Krieviju vērstās asās retorikas.

15. aprīlis

Drošība
15.04.2021
ASV konsultējas ar saviem sabiedrotajiem par iespējamo drošības garantiju piešķiršanu Ukrainai, informē izdevums “Kommersant”.

14. aprīlis

Iesaistītās puses
14.04.2021
Moldovai ir jautājumi Kijevai saistībā ar šī gada 3.aprīlī Kišiņevā notikušo Ukrainas pilsoņa, bijušā Kijevas Dņepras rajona tiesas tiesneša Mikolas Čausa nolaupīšanu, atsaucoties uz Moldovas prezidentes Maijas Sandu intervijā izdevumam „Cotidianul” pausto, raksta Ukrainas izdevums „Glavkom”. ...

13. aprīlis

Iesaistītās puses
13.04.2021
Moldovā saistībā ar šī gada 3.aprīlī notikušo Ukrainas pilsoņa, bijušā Kijevas Dņepras rajona tiesas tiesneša Mikolas Čausa nolaupīšanu izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija, informē Ukrainas izdevums “Glavkom”.

12. aprīlis

Drošība
12.04.2021
Šobrīd vērojamā Krievijas spēku koncentrācija Ukrainas pierobežā ir Maskavas spēka demonstrācija, gan Rietumiem, gan arī Ukrainai, intervijā Ukrainas izdevumam „Glavkom” pauda pārliecību Maskavas Kārnegī centra pētnieks Konstantīns Skorkins.

09. aprīlis

Drošība
09.04.2021
Ukrainas jautājumu kūrējošais Krievijas Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Dmitrijs Kozaks nācis klajā ar priekšlikumu padarīt Donbasa konflikta noregulēšanas sarunu gaitu publiski pieejamu, atsaucoties uz ziņu aģentūras „Interfax” rīkotajā sesijā „Krievija un pasaule: profesionāla saruna...

08. aprīlis

Iesaistītās puses
08.04.2021
Pēdējā laikā Ukraina aktīvi cenšas panākt, lai tai tiktu piešķirts Rīcības plāns dalībai NATO (MAP), informē ziņu izdevums „Zerkalo Ņedeļi”.

07. aprīlis

Pašreizējā situācija
07.04.2021
Ukraina vairs nepiedalīsies Minskā notiekošajās Trīspusējās kontaktgrupas sēdēs, atsaucoties uz Ukrainas, vicepremjera, pagaidu okupēto teritoriju reintegrācijas lietu ministra Oleksija Rezņikova paziņojumu, raksta izdevums „Fakti”.

06. aprīlis

Pašreizējā situācija
06.04.2021
Šī gada 3.aprīlī Kišiņevā tika nolaupīts Ukrainas pilsonis, bijušais Kijevas Dņepras rajona tiesas tiesnesis Mikola Čauss, informē ziņu izdevums „Newsmaker”.

31. marts

Pašreizējā situācija
31.03.2021
Krimā vērojami nopietni cilvēktiesību pārkāpumi pret etniskajiem ukraiņiem un Krimas tatāriem, apgalvots ASV Valsts departamenta ziņojumā par cilvēktiesību situāciju Krimā 2020.gadā.

29. marts

Pašreizējā situācija
29.03.2021
Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis atcēlis sava priekšteča prezidenta amatā Viktora Janukoviča 2013.gada rīkojumus par Oleksandra Tupicka un Oleksandra Kasmiņina iecelšanu Konstitucionālās tiesas tiesnešu amatos, informē izdevums „Bukvi”

25. marts

Pašreizējā situācija
25.03.2021
Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis apstiprinājis Krimas deokupācijas un reintegrācijas stratēģiju, liecina viņa preses dienesta izplatītā informācija.

22. marts

Iesaistītās puses
22.03.2021
Tuvākajā nākotnē nav gaidāms jauns Normandijas formāta valstu (Ukraina, Krievija, Vācija un Francija) līderu samits, apgalvo izdevums “Kommersant”.

18. marts

Pašreizējā situācija
18.03.2021
Proporcionāli lielākajai daļai (39%) Ukrainas iedzīvotāju valsts prezidents Volodimirs Zeļenskis izsauc galvenokārt negatīvas emocijas, liecina O.Razumkova v.n. Ekonomisko un politisko pētījumu centra šī gada 5.–9.martā veiktais pētījums.Vienlaikus 18,5% aptaujāto valsts prezidents raisa primāri poz...

16. marts

Pašreizējā situācija
16.03.2021
No Ukrainas varas partijas “Sluga naroda”  ticis izslēgts ASV sankciju sarakstā iekļautais deputāts Oleksandrs Dubinskis, informē izdevums “Strana”.

15. marts

Iesaistītās puses
15.03.2021
ASV 46. prezidents Džozefs Baidens joprojām nav telefoniski sazinājies ar Ukrainas kolēģi Volodimiru Zeļenski, lai tādējādi signalizētu viņam par nepieciešamību uzsākt cīņu pret korupciju, raksta ASV izdevums “The Washington Post”.

1 - 15 no 603 rakstiem

1 2 3

...

39 40 41