Izvērstā meklēšana

Uzbekistānas Republika

Ģeogrāfija
Foto: dalniestrany
Uzbekistānas karte

Uzbekistānas kopējā platība ir 447 400 km2 (apmēram 7 reizes lielāka nekā Latvijas teritorija). Kopējais valsts robežas garums ir 6221 km, t.sk. ar Kazahstānu – 2203 km, Kirgizstānu – 1099 km, Tadžikistānu – 1161 km, Turkmenistānu – 1621 km, Afganistānu – 137 km.
Valsts augstākais punkts ir Hazratsultons (4 643 m virs jūras līmeņa), zemākais – Kulataja solončaks Minbuloka ieplakā (12,7 m zem jūras līmeņa). Valsts ziemeļos atrodas pasaulē ceturtais lielākais ezers – Arāla jūra (40 m virs jūras līmeņa), bet gar valsts dienvidu robežu tek lielākā Uzbekistānas upe – Amudarja.
Valsts centrālajā daļā atrodas Kizilkuma tuksnesis, bet Uzbekistānas ziemeļu un dienvidaustrumu daļā – kalnu masīvi. Uzbekistāna atrodas kontinenta iekšzemē un republikai nav tiešas piekļuves jūrai.
Apmēram trešdaļu no republikas teritorijas veido kalni un pauguri. Kalni, kas atrodas valsts austrumu teritorijā, ir Tjanšana un Himalaju kalnu grēdu pakājes. Fergānas ieleja, kas atrodas Uzbekistānas teritorijā starp šīm divām grēdām, ir apvidus ar visauglīgāko augsni un labākajiem klimata nosacījumiem lauksaimniecībai visā Rietumāzijas daļā. Uzbekistānas rietumu daļā galvenokārt ir zemienes (Turāna zemiene), Amudarjas upes ieleja, Ustjurta plato un Arāla jūras dienvidu daļa.
Uzbekistāna atrodas sausajā klimatiskajā zonā, tāpēc aktuāls ir ūdens trūkums. Šī iemesla dēļ ūdens resursi Uzbekistānā galvenokārt tiek iegūti no pazemes saldūdens krātuvēm, turklāt lielos apmēros – augsnes apūdeņošanai un lopkopībai.
Lielākā valsts teritorijas daļa ir tuksnesis un stepes, kurās ir auglīgas oāzes gar abu lielāko upju – Amudarjas un Sirdarjas krastiem. Uzbekistānā ir sausas ziemas, un maksimālais nokrišņu daudzums gadā ir 200 mm. Vasaras periods ir no maija līdz oktobrim, vasaras ir karstas un sausas, tāpēc labi apūdeņotā augsne var radīt labus apstākļus kokvilnas, tabakas, augļu un dārzeņu audzēšanai.

Iedzīvotāji

Uzbekistānā ir 32,5 miljoni iedzīvotāju (2017.gada dati). Vecuma struktūrā lielāko grupu veido 15–65 gadus vecie cilvēki (66%), kā arī bērni līdz 14 gadu vecumam (29%), savukārt vecāki par 65 gadiem ir 5% iedzīvotāju. Dzimstība ir 17 jaundzimušo uz 1000 iedzīvotāju (liela jaundzimušo mirstība – 20 uz 1000 jaundzimušajiem), mirstība – 6 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem. Vidējais dzīves ilgums ir 71,6 gadi (vīriešiem 68,6, sievietēm – 74,8 gadi).
Iedzīvotāju lielākā daļa apdzīvo valsts dienvidu un austrumu daļas, lauku rajonos – 49,4% un pilsētās – 50,6% iedzīvotāju.
Uzbekistāna ir etniski izteikti homogēna valsts. 82% iedzīvotāju ir uzbeki, citas lielākās etniskās grupas ir tadžiki – 4,8% un krievi – 2,6%. Pilsētās ir lielāks citu tautību (ne uzbeku) cilvēku skaits. Līdz neatkarības pasludināšanai 1991.gadā administratīvajos amatos bija galvenokārt slāvu izcelsmes iedzīvotāji, taču vēlāk viņi tika apzināti izspiesti gan no amatiem, gan tika veicināta viņu uzbraukšana no valsts.
Vairums Uzbekistānas iedzīvotāju ir musulmaņi (sunnīti), diezgan liela ir pareizticīgo kopiena, ir arī citu konfesiju pārstāvji (jūdaisti, budisti u.c.). Uzbekistāna ir sekulāra nācija, tās konstitūcija paredz reliģijas izvēles brīvību un baznīcas nošķirtību no valsts. Taču valdība sniedz ievērojamu atbalstu islāma kultūrai, piešķirot finanses gan Islāma universitātei, gan atbalstot pilsoņu dalību svētceļojumā uz Meku. Valsts drošības garantēšanas nolūkā tiek veikti pasākumi pret reliģiskajiem ekstrēmistiem un ir arī aizliegts izmantot skaļruņus, aicinot musulmaņus uz ikdienas lūgšanām.

Administratīvais iedalījums
Foto: wikipedia
Uzbekistānas teritoriāli administratīvais iedalījums

Uzbekistāna ir iedalīta 12 apgabalos (vilajetos), Karakalpakstānas autonomā republikā un vienā autonomā pilsētā (Taškenta, galvaspilsēta).

Nr. kartē

Apgabals

Administratīvais centrs

Teritorija, km²

Iedzīvotāju skaits, mlj

1

Taškenta

 

300

2,4

2

Andidžonas

Andidžona

4 200

2,8

3

Buhāras

Buhāra

39 400

1,8

4

Fergānas

Fergāna

6 800

3,4

5

Džizakas

Džizaka

20 500

1,3

6

Namangānas

Namangāna

7 900

2,5

7

Navoji

Navoji

110 800

0,9

8

Kaškadarjas

Karši

28 400

2,9

9

Samarkandas

Samarkanda

16 400

3,5

10

Sirdarjas

Gulistāna

5100

0,7

11

Surhandarjas

Termiza

20 800

2,3

12

Taškentas

Taškenta

15 300

2,7

13

Horezmas

Urgenča

6 300

1,7

14

Karakalpakstānas autonomā republika

Nukusa

165 600

1,8

Ekonomika

Uzbekistānas ekonomika ir viena no straujāk augošajām Centrālāzijā, kas daļēji ir saistīts ar ievērojamo daudzumu derīgo izrakteņu un minerālu resursiem, kā arī centieniem paplašināt sadarbību ar ārvalstīm un piesaistīt investīcijas.
Kaut arī tiek deklarēta tirgus ekonomikas ieviešana, Uzbekistānā joprojām īsteno stingru kontroli pār uzņēmējdarbību, turklāt valstī ir augsts korupcijas līmenis, kas bieži atbaida ārvalstu investorus. Uzbekistānas oficiālie statistikas dati bieži nesakrīt ar amatpersonu izteikumiem par valsts attīstību, bet neoficiālās ziņas ievērojami atšķiras gan no oficiālajām, gan savā starpā, tādēļ iegūt objektīvu informāciju par republikas ekonomiku ir sarežģīti.
Pēdējos gados ir mainījusies IKP sektoru sadalījuma struktūra – iepriekš  lielākie ienākumi bija no lauksaimniecības nozares (38%), pakalpojumiem (35,7%) un rūpniecības (26,3%), bet tagad – no pakalpojumiem (37,4%), rūpniecības (33,1%) un lauksaimniecības (29,4%, 2014.gada dati). Visvairāk nodarbināto ir lauksaimniecībā – 44%, bet pakalpojumu jomā un rūpniecībā ir nodarbināti attiecīgi 36% un 20% iedzīvotāju.
Uzbekistāna saglabā augstu militāro izdevumu līmeni (vidēji 5% no IKP), ko nosaka nepieciešamība nodrošināt atbalstu režīmam un nepieļaut iekšējos nemierus un nestabilitāti, kā arī pēdējos gados pieaugošie ārējie draudi (terorisms, kaujinieku iekļūšana no Afganistānas).
Lielākie Uzbekistānas eksporta partneri ir Krievija, Turcija un Ķīna. Savukārt lielākie importa partneri ir Krievija, Dienvidkoreja, Ķīna, Vācija, Kazahstāna un Turcija.
Uzbekistānas ekonomikā svarīgāko vietu ieņem kokvilnas audzēšana un eksports. Valsts ir 2.vietā pasaulē kokvilnas eksporta jomā un 5.vietā kokvilnas audzēšanā. Pārējās eksporta nozares ir zelta, naftas un dabasgāzes piegādes.
Uzbekistānā ir daudz derīgo izrakteņu un minerālo resursu. Tādu izrakteņu ziņā kā sudrabs, zelts, varš, svins, cinks, volframs, dabas gāze u.c. minerāli Uzbekistāna ir viena no vadošajām pasaulē resursu apjoma ziņā. Eksperti ir novērtējuši, ka Uzbekistānā atrodami vairāk nekā 750 dažādu minerālu resursi, un to kopējā vērtība ir 3 000 miljardu USD.
Uzbekistāna ir pasaulē septītā lielākā urāna rezervju īpašniece un piektā lielākā ieguvēja. Patlaban valstī ir zināmas aptuveni 40 urāna atradnes, kuru rezerves tiek lēstas 185 800 t apmērā. Republikā nav kodolrūpniecības, tādēļ viss iegūtais urāns tiek eksportēts. Eksporta monopoloperators ir Navoji uzņēmums, kas veic urāna ieguvi un pirmatnējo apstrādi.
Zelta ieguvē Uzbekistāna ir 2.vietā NVS pēc Krievijas. Galvenais zelta iegūšanas centrs atrodas Muruntavā, kur 1972.gadā tika nodibināta zeltraču pilsēta – Zarafšāna. Zināmas zelta iegulas atrodas arī Taškentas, Džizakas, Navoji un Namangānas reģionos.
Uzbekistānā ir ievērojami dabasgāzes krājumi (pēc ekspertu aplēsēm, 66,2 triljoni m³). Valstī ir 12 lielas dabasgāzes krātuves, galvenokārt Kaškadarjas un Buhāras apgabalos. Valstī ir 171 naftas un dabasgāzes lauks, no kuriem vismaz 60% atrodas Buhāras reģionā, kurā apgūst vismaz 70% Uzbekistānas naftas. Otra lielākā iegula ir Ferganas reģions, kur atrodas 20% naftas resursu.
Ievērojamas ir arī akmeņogļu iegulas (ekspertu vērtējumā 5 miljardi t). Pie pašreizējā iegulu apguves tempa šo resursu varētu pietikt 300 gadiem.
2016.gada sākumā Š.Mirzijojevs definēja sešus valsts ekonomikas attīstības principus. Pēc viņa teiktā, vispirms ir jānodrošina makroekonomiskā stabilitāte un pēdējos gados panākto ekonomiskās attīstības augsto tempu saglabāšana. Šī mērķa sasniegšanai ir jārealizē papildpasākumi nacionālās valūtas stabilitātes un banku sistēmas nostiprināšanai, valsts budžeta līdzsvarošanai republikas un reģionu līmenī, kā arī jāturpina konservatīvas un racionālas nostājas pielietošana ārējiem aizņēmumiem, nepieļaujot pārlieku liela parādu sloga izveidošanos.
Š.Mirzijojevs norādīja, ka pasaules tirgos vērojamās konkurences un nestabilitātes pieauguma apstākļos īpaša nozīme ir konkurētspējīgas produkcijas ražošanas paplašināšanai un eksporta potenciāla palielināšanai. „Ir jāveic pasākumi, lai veicinātu privātuzņēmēju un mazo uzņēmēju iesaistīšanos produkcijas eksportā. Tam ir jākļūst par nozaru un reģionu ekonomiskās izaugsmes lokomotīvi, jo tas uzlabos iedzīvotāju nodarbinātību un labklājību,” teica Š.Mirzijojevs, uzsverot, ka privātuzņēmēju interešu aizsardzība un iedzīvotāju nodarbinātība ir viena sno svarīgākajām prioritātēm. Š.Mirzijojevs par prioritātēm nosauca arī mūsdienīgas un starptautiskajās sistēmās integrētās transporta infrastruktūras, kā arī nacionālās informācijas un komunikācijas sistēmu attīstību.
Savas priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros, lai iepazītos ar sociāli ekonomisko reformu norisi, Š.Mirzijojevs ir apmeklējis republikas reģionus, t.sk. Anrenu (Taškentas apgabals), kur ir izveidota speciālā industriālā zonā „Angren”. Tajā ir īstenoti 11 lieli investīciju projekti. Neilgi pēc Š.Mirzijojeva Anrenā elektroenerģijas nozares akciju sabiedrības „Uzbekenergo” (tā sastāvā ir 53 uzņēmumi) vadītājs Iskandars Basidovs iesniedza atlūgumu, par iemeslu minot veselības problēmas. Vairāki „Uzbekenergo” uzņēmumi gandrīz sešus mēnešus neizmaksāja algas saviem darbiniekiem, skaidrojot to ar parādiem, kas veidojušies deļ iedzīvotāju nesavlaicīgās apmaksas par piegādāto elektroenerģiju.
Novērotāju skatījumā republikā ir ieilgusi ekonomiskā krīze – ir kritušas cenas galvenajām eksporta precēm (ogļūdeņraži un retzemju metāli) un samazinājies ārējais pieprasījums mašīnbūves produkcijai, kā arī uzbeku viesstrādnieku naudas pārvedumu apjoms. Š.Mirzijojevs atzina, ka valstij ir nepieciešamas reformas un viena no prioritātēm ir ekonomiskās izaugsmes tempu saglabāšana. 2017.gada oktobra sākumā apmeklējot Samarkandu, viņš ierosināja izveidot brīvo ekonomisko zonu Urgutas rajonā, kur 42 ha teritorijā jau funkcionē 40 rūpnieciskie uzņēmumi (t.sk. 19 kopuzņēmumi) un strādā apmēram 1200 darbinieku. Saskaņā ar viņa rīkojumu, no 2017.gada 1.janvāra tika atceltas visas plānos neiekļautās uzņēmēju pārbaudes, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.
2015.gadā Urgutas rajona uzņēmumos tika saražota produkcija (paklāji, sintētiskā šķiedra u.c.) par kopumā 50 miljoniem USD, bet eksports pārsniedza 10 miljonus USD. 2017.gadā rajonā paredzēts īstenot vēl 78 projektus un izveidot apmēram 3400 jaunu darba vietu.
Brīvās ekonomiskās zonas statuss ļauj ieviest atvieglojumus muitas, īres, darba un citos noteikumos, lai veicinātu rūpniecības attīstību un ārvalstu kapitāla ieplūšanu. Patlaban republikā ir trīs brīvās ekonomiskās zonas, kas izveidotas 2008.gadā Navoji apgabalā (valsts ziemeļi), 2012.gadā Taškentas apgabalā un 2013.gadā Sirdarjas apgabalā (valsts ziemeļaustrumi).  Plānota arī brīvās ekonomiskās zonas izveide Samarkandas apgabalā.
Tradicionāli Uzbekistāna plaši sadarbojas ar Krieviju – valstī funkcionē apmēram 900 kopuzņēmumu. Uzbekistānā joprojām ir diezgan sarežģīts klimats investoriem, tomēr pēdējos divos gados republika ir samazinājusi nodokļu nastu un vienkāršojusi uzņēmējdarbības pārbaudes – šīs izmaiņas ļauj Taškentai paplašināt sadarbību. Sadarbība norisinās galvenokārt ieguves nozarē, taču ir daži projekti arī citās jomās, tomēr tie nav ilgtermiņa. 2012.gadā korporācija „Silovije mašini” modernizēja Čarvakas hidroelektrostaciju (kopējais finansējums 56,5 miljoni USD), uzņēmumu grupa „Zapadno-Uraļskij mašinostroiteļnij koncern” īsteno vairākus projektus ķīmijas un kalnrūpniecības nozarēs (180 miljoni USD). Krievija varētu iesaistīties projektos naftas, kīmijas, elektroenerģētikas, mašīnbūves un farmācijas nozarēs. Norisinās pārrunas par „zaļā koridora” veidošanu produktu piegādēm – t.i., vienošanos par atviegloto muitas un sanitāro noformējumu pārtikas kravām no Uzbekistānas. 2016.gadā lauksaimniecības produkcijas piegāžu apjoms no Uzbekistānas ir palielinājies divas reizes.
Uzbekistāna neierobežo savu sadarbību ar vienu vai dažām lielvalstīm. Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi Ķīnas ekonomiskā klātbūtne Uzbekistānā, t.sk. Pekina investēja ātrgaitas dzelzceļa attīstības programmā. Krievija ir otrā lielākā sadarbības partnervalsts (iepriekš bija lielākā) un trešā – Kazahstāna. Veiksmīga tirdzniecība Uzbekistānai ir izveidota arī ar Turciju, Japānu un Dienvidkoreju.
Uzbekistānā tiek veidotas vairākas brīvās ekonomiskās zonas. 2017.gadā pieņemts lēmums par vēl četru brīvo ekonomisko zonu izveidi: valsts dienvidos – Samarkandas, Buhāras un Horezmas apgabalos (attiecīgi „Urgut”, „Gidžuvan” un „Hazarasp”), kā arī valsts austrumos – Fergānas apgabalā („Kokand”). Šīs zonas funkcionēs 30 gadus (termiņu būs iespējams pagarināt) un tajās būs labvēlīgi noteikumi investīcijām, tajā skaitā investīcijas no 300 000 USD līdz 3 miljoniem USD nodrošinās trīs gadu, no 3 līdz 5 miljoniem USD – piecu gadu, no 5 līdz 10 miljoniem USD – septiņu gadu un vairāk nekā 10 miljonu USD apmērā nodrošinās to subjektiem 10 gadu atvieglojumus nodokļos (pēdējiem arī vēl piecu gadu ilgu atvieglojumu (50%) ienākumu nodoklim).
Taškentā plānots veidot tehnisko inovāciju parku „Jašnabad”, kura darbības mērķis ir nodrošināt apstākļus augsto tehnoloģiju un uzņēmējdarbības (tajā skaitā inovatīvo mazo uzņēmumu) attīstībai, kā arī konkurētspējīgas produkcijas ražošanas organizēšanai. Paredzēts, ka jaunajā tehnoloģiju parkā tiks izstrādāta inovatīva produkcija biotehnoloģijas, ķīmijas, materiālzinātnes un citās jomās.
2017.gadā tika izveidota Investīciju komiteja, kuras teritoriālās pārstāvniecības būs arī Karakalpakstānā (autonomija valsts rietumos) un Taškentā. Komitejas uzdevums ir koordinēt vienotu investīciju politiku un ārvalstu investīciju piesaisti. Komitejai tiks nodota daļa funkciju no Ārējo ekonomisko sakaru, investīciju un tirdzniecības ministrijas, kā arī akciju sabiedrības „Uzbekekspertiza”,  tajā skaitā ārvalstu kompāniju un organizāciju pārstāvniecību akreditācija, importa preču ekspertīžu veikšana (ieskaitot cenu parametrus aprīkojumam, tehnikai, tehnoloģijām, komplektējošām daļām, kas tiek iegādātas investīciju projektu ietvaros, kuru summa pārsniedz 100 000 USD) un līgumu reģistrēšana, kas noslēgti tenderu rezultātā.
Valstij ir grandiozi ekonomikas attīstības plāni, tomēr patlaban Uzbekistānā vērojams skaidras naudas deficīts. Lai gan 2017.gada februārī Š.Mirzijojevs uzdeva izmaksāt visa veida pensijas skaidrā naudā pilnā apjomā, jau vasarā kļuva zināms, ka finanšu iestādes ir saņēmušas Finanšu ministrijas un Centrālās Bankas rīkojumu par atteikšanos no pensiju, algu un stipendiju izmaksāšanas skaidrā naudā. 
Uzbekistānas ekonomikas ambiciozākais projekts ir atomelektrostacijas būve, jo pastāvošais energodeficīts kavē valsts modernizācijas un industrializācijas plānus. Rekonstruēt esošās siltumelektrostacijas ir iespējams, taču ilgtermiņa perspektīvā to jauda nenodrošinās pieaugošo pieprasījumu pēc elektroenerģijas, turklāt modernizācijas izmaksas ir lielas. Uzbekistānai ir ievērojami urāna krājumi, un atomelektrostacijas būve nodrošinās gan elektroenerģijas pieprasījuma apmierināšanu, gan ļaus iegūt papildienākumus budžetā apmēram no 3,5 miljardu kubikmetru dabasgāzes importa gadā, kas kļūs „lieks”. Plānots, ka topošajā atomelektrostacijā, kas kļūs par pirmo Centrālāzijā un taps sadarbībā ar Krieviju, 2030.gadā tiks izstrādāti apmēram 15% elektroenerģijas valstī. Atomelektrostacijas būve nodrošinās arī Uzbekistānas un Krievijas ekonomisko un politisko sadarbību ilgtermiņā. Šī sadarbība, atšķirībā no naftas un dabasgāzes nozares, ir augsti tehnoloģiska un paredz gan tehnoloģiju un materiālu piegādi, gan kadru apmācību. Tādejādi Uzbekistāna veiks tehnoloģisku „izrāvienu” un līdz ar Kazahstānu kļūs par vienu no attīstītākajām valstīm reģionā. Savukārt Krievijai, kurai ir nepieciešamā pieredze, tehnoloģijas un speciālisti, būs iespēja paplašināt augsti tehnoloģiskās produkcijas eksportu, kā arī nostiprināt attiecības ar Uzbekistānu un Maskavas nozīmi reģionā.
 

Personas
Foto: uzreport
Šavkats Mirzijojevs

Pēc I.Karimova nāves 2016.gada augustā, atbilstoši konstitūcijai, prezidenta pienākumu izpilde tika uzticēta parlamenta augšpalātas vadītājam Nigmatilam Juldaševam (2016.gada 2.septembris – 8.septembris). Taču viņš paziņoja, ka viņam trūkst pieredzes valsts pārvaldē un ierosināja par pienākumu izpildītāju iecelt toreizējo premjerministru Šavkatu Mirzijojevu.
Š.Mirzijojevs (dzimis 1957.gadā Džizakas apgabalā, pēc neoficiāliem datiem – Tadžikistānā) 1981.gadā absolvēja Taškentas Lauksaimniecības irigācijas un mehanizācijas institūtu, strādāja komjaunetnes organizācijā, bija augstskolas partijas organizācijas vadītājs un prorektors. Līdz 1996.gadam viņš bija Taškentas rajona vadītājs, no 1996. līdz 2001.gadam – Džizakas apgabala un līdz 2003.gadam – Samarkandas apgabala gubernators. 2003.gada septembrī viņš tika iecelts premjerministra amatā. No 2016.gada 8.septembra viņš bija prezidenta pienākumu izpildītājs, bet 4.decembrī tika ievēlēts prezidenta amatā, iegūstot 88% vēlētāju atbalstu. Vēl esot prezidenta p.i. Š.Mirzijojevs veica vairākas vizītes republikas reģionos, viņam tika izveidota oficiāla interneta vietne, kurā iedzīvotajiem ir iespēja ievietot savus jautājumus vai priekšlikumus. 

Foto: Thetimes.co.uk
Rustams Inojatovs 

Rustams Inojatovs (dzimis 1944.gadā Džizakā) tika uzskatīts par spēka struktūru grupējuma līderi, jo bija Nacionālā drošības dienesta (NDD) vadītājs no 1995.gada. 1968.gadā viņš absolvēja Taškentas Valsts universitātes Irānas studiju fakultāti, specializējās Austrumu vēsturē un literatūrā, pārvalda persiešu un angļu valodas. Obligātā militārā dienesta laikā PSRS armijā iesaistījās Valsts drošības komitejā KGB, kur strādāja vairākos amatos. 1976. – 1981.gadā diplomātiskā aizsegā bija rezidentūras darbinieks Afganistānā. 1996.gadā R.Inojatovam tika piešķirta ģenerālleitnanta dienesta pakāpe. No 1999.gada viņš ir Uzbekistānas Tenisa federācijas prezidents. 2003.gada augustā tika apbalvots ar 1.pakāpes ordeni „Šon-šaraf” („Slava”). 2001.gadā R.Inojatova meita apprecējās ar iekšlietu ministra vietnieka Botira Parpijeva dēlu (2002.-2004.gadā B.Parpijevs bija ārkārtas situāciju ministrs).
Pēc neoficiāliem datiem, NDD profesionalitātes līmenis esot diezgan augsts – daļēji saglabāti PSRS kadri un no 1996.gada neesot veiktas nekādas reformas. NDD skaitliskais sastāvs vairākas reizes pārsniedzot PSRS laikā bijušo (vairāk darbinieku esot tikai iekšlietu struktūrās) un ir dubultots operatīvo darbinieku štats. NDD darbinieki, kuri iesaistīti prezidenta apsardzē (komandieris ģenerālleitnants Hamza Ahatovs), saņemot algas ASV dolāros USD. Viņu skaits pārsniedzot Krievijas prezidenta apsardzi.
2011.gada februārī R.Inojatovs nosūtīja I.Karimovam vēstuli, kurā „atmaskoja” Š.Mirzijojevu, norādōt, ka viņa īstenotā agrārā politika var radīt pārtikas deficītu, tādējādi veicinot sociālo neapmierinātību, kas ir bīstama un kuras sekas nav prognozējamas. Šīs vēstules kopiju NDD esot nosūtījusi visu ministriju vadītājiem. Eksperti pieļauj, ka R.Inojatovs mēģinājis izmantot I.Karimova bailes no iespējamās „krāsainās revolūcijas”, radot priekšstatu par Š.Mirzijojevu kā tās iniciatoru, kurš varētu ar savām darbībām to izprovocēt.
Domstarpības netieši ir vērojamas arī tagad, kad Š.Mirzijojevs ir valsts prezidents. R.Inojatovs esot negatīvi izteicies par plānotajām ekonomiskajām reformām, kā arī vīzu atcelšanu ar 15 valstīm, par ko prezidents runāja 2016.gada nogalē. Iespējams, R.Inojatova ietekmē tika mainīts prezidenta lēmums par vīzu režīma atcelšanu ar vairākām valstīm (sākotnēji Š.Mirzijojevs to atbalstīja, taču vēlāk atcēla). Š.Mirzijojevs ir demonstrējis virzību uz izmaiņām vairākās jomās, tajā skaitā attiecībās ar kaimiņvalstīm. Pēc viņa rīkojuma jau ir formāli atjaunota aviosatiksme ar Tadžikistānu (praktiski aviosatiksmi kavē tehniskās problēmas), taču tuvināšanās ar Dušanbe rada vislielāko neapmierinātību R.Inojatova kontrolētajās drošības struktūrās.

Foto: fergananews
Ihtijors Abdulajevs

R.Inojatovam bija NDD vadītājs no 1995. līdz 2018.gada februārim, kad, apmeklējot dienesta štāba mītni Taškentā, Š.Mirzijojevs asi kritizēja R.Inojatova darbību un atstādināja viņu no amata. Par jauno vadītāju tika iecelts Ihtijors Abdulajevs (iepriekš viņš bija ģenerālprokurors). Neilgi pirms atstādināšanas no amata plašsaziņas līdzekļos tika publiskotas ziņas par R.Inojatova ģimenes locekļu lielajiem darījumiem ārvalstīs. Savukārt 2019.gadā pret I.Abdulajevu ierosināta krimināllieta par korupciju, un viņš notiesāts ar 19 gadu brīvības atņemšanu.
Neilgi pēc R.Inojatova atbrīvošanas no amata  Nacionālais drošības dienests tika pārdēvēts par Valsts drošības dienestu un tika samazinātas tā funkcijas. Turklāt pret daudzajiem drošībniekiem tika ierosinātas krimināllietas par amata pilnvaru pārsniegšanu. Vienlaikus tika izveidots Prezidenta drošības dienests, kura kompetencē ir ne tikai valsts vadītāja apsardzība, bet arī vairākas citas funkcijas, tajā skaitā aizdomīgu personu uzskaite, kuras varētu gatavot noziegumus pret valsts un valsts vadītāja, kā arī viņa radinieku un ārvalstu svarīgām personām Uzbekistānā interesēm un drošību. Veiktās izmaiņas likumos faktiski izlīdzināja Valsts drošības dienesta un Prezidenta drošības dienesta nozīmi. Savukārt Nacionālo gvardi varētu uzskatīt par Prezidenta drošības dienesta struktūru, jo abu komandieris ir ģenerālpulkvedis Bahodirs Tašmatovs. Turklāt 2019.gada vasarā iekļautas izmaiņas nolikumā „Par masveida pasākumu rīkošanas kārtību” paredz Nacionālās gvardes sadarbību ar Valsts drošības dienestu (iepriekš tas bija drošībnieku kompetencē), un rudenī tika paplašinātas Nacionālās gvardes pilnvaras. Tās sastāvā tika iekļautas  patruļdienesta un aizsardzības dienesta, kā arī sabiedriskās kārtības galvenās pārvaldes apakšvienības.
Jāatzīmē arī, ka Nacionālās gvardes pavēlnieka pirmais vietnieks ir ģenerālmajors Botirs Tursunovs (viņa dēls Oibeks Tursunovs ir precējies ar prezidenta vecāko meitu Saīdu), kurš ilgstoši strādājis speciālo dienestu un Iekšlietu ministrijas struktūrās, tajā skaitā Interpol birojā Uzbekistānā. Pēc neoficiālām ziņām, ģenerālmajors de facto ir Nacionālās gvardes komandieris un nosaka svarīgākos lēmumus. Savukārt Prezidenta drošības dienesta priekšsēdētāja vietnieks ir Otabeks Šahanovs (viņš ir prezidenta jaunākās meitas Šahnozas vīrs).

Iekšpolitika

Valsts stabilitātes nodrošināšanā īpaša nozīme bija pirmajam prezidentam Islamam Karimovam (30.01.1938. – 02.09.2016.), kuram bija stiprs atbalsts no spēka struktūrām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem, kas veidoja sabiedrisko viedokli, slavinot līdera panākumus. Eksperti uzskata, ka ienākumus no valsts eksporta kontrolēja prezidents un tie nodrošināja līdzekļus liela represīvā aparāta uzturēšanai, kas ļāva ilgstoši saglabāt varu (I.Karimovs bija valsts līderis no 1989.gada, Uzbekijas PSR Komunistiskās partijas Centrālās komitejas pirmais sekretārs). I.Karimovs četras reizes uzvarēja prezidenta vēlēšanās (1991., 2000., 2007. un 2015.gadā) un divas reizes viņa pilnvaras tika pagarinātas referendumos (1995. un 2002.gadā – tad notika prezidentūras termiņa izmaiņas). Starptautiskās organizācijas apsūdzēja I.Karimovu diktatūras nodibināšanā, opozīcijas apspiešanā, korupcijā un cilvēktiesību pārkāpumos, īpaši pēc 2005.gada notikumiem Andidžonā, kad nemieru novēršanas operācijā gāja bojā 187 cilvēki, vairāki simti kļuva par bēgļiem, bet 121 aizturētajiem tika piespriesti sodi – 14 līdz 20 gadu brīvības atņemšana.
Ņemot vērā I.Karimova vecumu, pēdējās desmitgades laikā vairākkārt izskanēja ziņas par viņa veselības problēmām, tomēr tās nekad netika oficiāli apstiprinātas (arī par I.Karimova insultu un nāvi 2016.gada septembrī tika paziņots dažas dienas post factum). Pēc Nacionālās drošības dienesta (NDD) pārstāvja Ikrama Jakubova teiktā, 2002.gadā NDD tika izveidota speciāla apakšvienība, kuras uzdevums bija dezinformēt specdienestus, ārvalstu pilsoņus un citus interesentus par prezidenta veselības stāvokli.

Foto: 112international
Islams Karimovs

Kopš valsts līderis ir Š.Mirzijojevs viņš veido savu „varas vertikāli” un distancējas no pirmā prezidenta pietuvināto loka.
Lai gan Š.Mirzijojevs uzsver virzību uz demokrātisku valsts pārvaldi, pagaidām Uzbekistānā nav opozīcijas, un kritiku par norisēm valstī pauž tikai ārvalstīs dzīvojošie uzbeki.

Foto: bbc
Bahodirs Čorijevs 

2013.gada jūnijā ASV dzīvojošs opozīcijas kustības „Birdamlik” („Vienotība”) vadītājs Bahodirs Čorijevs  rīkoja akciju, kuras mērķis pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību problēmām Uzbekistānā – viņš šķērsoja ASV kravas mašīnā, uz kuras tika izvietoti plakāti ar aicinājumiem nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus Uzbekistānā. Brauciena laikā viņš tikās ar uzbeku kopienas pārstāvjiem.  B.Čorijevs uzsvēra, ka par viņa personīgiem līdzekļiem uzbeku valodā tika iztulkota Džina Šarpa grāmata „No diktatūras līdz demokrātijai”, kurā apkopota autoritāro režīmu gāšanas pieredze. Pēc B.Čorijeva teiktā, Uzbekistānā ir daudzi atbalstītāji, kuriem regulāri tiek nosūtīti naudas pārvedumi, lai būtu iespējams sagatavoties lielām protesta akcijām. B.Čorijevs ierosināja rīkot akcijas Uzbekistānā 2012. un 2013.gadā, aicinot iedzīvotājus paust neapmierinātību ar pastāvošo valdību, velkot baltu apģērbu vai ņemot līdzi kādu baltu priekšmetu. Aicinājums neguva atbalstu.
Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija atbalstīja 23 lappušu garu uzvedības noteikumu kopumu, kurā jaunieši tiek aicināti izvairīties no „kliedzošiem” apģērbiem, mācību iestāžu kritikas un dalības uzbeku vērtībām svešos kultūras pasākumos, bet skolotājiem un pasniedzējiem uzdots novērot un novērst uzvedību, kas ir sveša uzbeku nacionālajām vērtībām. Skolotājiem citu starpā uzdots dežūrēt interneta kafejnīcās, lai skolnieki un studenti nenonāktu kādu „bīstamu” neatkarīgo partiju ideju, spēļu ar vardarbības elementiem vai tērzēšanas sociālajos tīklos ietekmē.
Ir arī izstrādāts likums „Par jaunatnes aizsardzību no postošas ideoloģijas un agresīvas informācijas”.
Lai gan pēc I.Karimova nāves valstī tiek uzsvērtas vārda brīvības un atklātības principi, faktiski situācija nav mainījusies, un opozīcija joprojām nepastāv.

Ārpolitika

Uzbekistānai ir daudzvirzienu ārpolitika, plaša sadarbība ar daudzām valstīm, taču Taškenta nepieļauj citu valstu iejaukšanos iekšlietās. Pēc neatkarības pasludināšanas 1991.gadā Uzbekistānas ārpolitikai bija tendence uz tuvināšanos Rietumiem, taču ASV un Rietumvalstu apsūdzības cilvēktiesību pārkāpumos 2005.gadā Andidžonas nemieros šo tendenci apturēja un sadarbība tika atjaunota ievērojami vēlāk.
Uzbekistānai ārējos draudus rada nestabilā situācija kaimiņvalstīs (Afganistāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna), kā arī starptautisko teroristu organizāciju aktivitātes un kaujinieku iespējamā iekļūšana republikā, un 2016.gada septembrī un oktobrī ir notikušas vairākas Uzbekistānas un kaimiņvalstu amatpersonu pārrunas.
Islama Karimova prezidentūras laikā (1991.–2016.gads) Uzbekistānas ārpolitika bija atkarīga galvenokārt no viņa personīgām preferencēm, kas kavēja attiecību attīstību gan ar kaimiņvalstīm, gan ar citām valstīm. Savukārt Uzbekistānas starptautisko izolāciju veicināja 2005.gadā Andidžonā notikušo nemieru apspiešana un ASV militārās bāzes izvešana no Karši (Vašingtona pauda striktu nosodījumu nemieru apspiešanai, un Taškenta pieprasīja bāzes izvešanu). Pēc nemieriem Uzbekistānai bija saglabājušās labas attiecības tikai ar Ķīnu un Krieviju.
Š.Mirzijojevam kļūstot par prezidentu, situācija mainījās – gada laikā viņš ir ticies ar visu kaimiņvalstu līderiem un atzinis, ka ir ļoti nozīmīgi attīstīt savstarpēju sadarbību vairākās jomās. Lai gan Š.Mirzijojevs ir uzsvēris sadarbības paplašināšanas nepieciešamību, viņš ir akcentējis, ka Taškenta joprojām neplāno pievienoties kādiem militāri politiskiem blokiem, un norādīja, ka ir būtiski pievērsties republikas ekonomikas attīstībai. Šajā nolūkā jau ir noslēgtas vairākas sadarbības vienošanās ar kaimiņvalstīm, kā arī Ķīnu un Krieviju. Turklāt Š.Mirzijojevs ir paudis pozitīvu nostāju par uzbeku viesstrādniekiem Krievijā (I.Karimovs bija viņus nosaucis par „sliņķiem, kuri apkauno dzimteni”) – viņu pārskaitījumu īpatsvars sasniedz 12% līdz 15% no Uzbekistānas IKP. Krievija arī būtu ieinteresēta plašākā sadarbībā ar Uzbekistānu, tajā skaitā Maskava pozitīvi vērtētu Taškentas atgriešanos Kolektīvās drošības līguma organizācijas sastāvā un pievienošanos Eirāzijas Ekonomiskajai savienībai, taču pagaidām Š.Mirzijojevs izsaka deklaratīvus apliecinājumus par vēlmi paplašināt kontaktus, tomēr sadarbības līgumi vēl netiek gatavoti.

Foto: tengrinews
 (no kreisās) Šavkats Mirzijojevs un Nursultans Nazarbajevs 

2017.gada marta sākumā Š.Mirzijojevs apmeklēja Turkmenistānu, lai ar šīs valsts prezidentu Gurbanguli Berdimuhamedovu apspriestu divpusējās sadarbības perspektīvas, parakstītu vairākus sadarbības dokumentus, tajā skaitā līgumu par stratēģisko partnerību. Šī bija pirmā Š.Mirzijojeva vizīte prezidenta amatā, un tā bija pārsteigums, jo eksperti prognozēta, ka pirmajā vizītē prezidents dosies pie ietekmīgākiem aktoriem pasaules un reģiona politikā – Krieviju vai Kazahstānu. Gatavojot prezidenta vizīti, Turkmenistānu bija apmeklējuši arī Uzbekistānas premjerministra vietnieki Ulugbeks Rozukulovs un Rustams Azimovs, kuru uzdevums bija vienoties par ekonomiskās sadarbības dokumentu apspriešanu.
Iespējams, ka neitralitātes statusa turētājas Turkmenistānas apmeklējums apliecināja Uzbekistānas vēlmi būt atturīgai kādu „politisko simpātiju” izrādīšanā. Savukārt jau 2017.gada maijā notikusī otrā vizīte apliecināja Taškentas pragmatisko domāšanu un Uzbekistānas deklarētos plānus līdz 2022.gadam dubultot dabasgāzes ieguvi, kā arī palielināt tās eksporta apjomus uz Ķīnu un Krieviju. Turkmenistānai dabasgāzes eksports ir galvenais ienākumu avots, un Ašgabatas sadarbība ar Pekinu arvien palielinās. Lai nodrošinātu Ķīnas pieaugošo pieprasījumu, Turkmenistāna ir pārtraukusi dabasgāzes piegādes Krievijai un samazinājusi Irānai. Tādēļ Ašgabatai ir svarīgi vienoties par virzienu „sadali”, turklāt Ašgabata un Taškenta var sadarboties piegāžu transportēšanas maršrutu nostiprināšanā.
Š.Mirzijojeva vizītes ietvaros starp Uzbekistānas kompāniju „Uzbekņeftegaz” un Turkmenistānas koncernu „Turkmennebit” („Turkmenistānas nafta”) tika parakstīts memorands, kas paredz divpusēju sadarbību Kaspijas jūras šelfa izstrādē Turkmenistānā (ģeoloģiskā izpēte un atradņu izstrāde). Šāda sadarbība ļaus palielināt abu valstu naftas pārstrādes rūpnīcu noslogojumu, un šī vienošanās ir pirmā par  „Uzbekiņeftegaz” darbību ārpus Uzbekistānas.
Lai gan valstu attiecības ir mierīgas un bez domstarpībām, 2013.gadā tika atcelts bezvīzu režīms pierobežu rajonu iedzīvotājiem. Apmēram 10% Turkmenistānas iedzīvotāju ir uzbeki, tomēr valstī nav skolu ar uzbeku mācību valodu un plašsaziņas līdzekļu uzbeku valodā, turklāt ir aizliegta tradicionālo uzbeku sieviešu tērpu valkāšana – Turkmenistānā neatkarības gados tiek īstenota turkmenizācijas politika.
2013.gadā starp Uzbekistānu un Kazahstānu tika parakstīts stratēģiskās partnerības līgums.  Šis dokuments iezīmē jaunu līmeni valstu sadarbībā, jo uzsver abu nozīmīgumu un nekonkurējošo raksturu. Uzbekistānas un Kazahstānas starpā pastāv „cīņa” par līderību reģionā, jo Uzbekistāna ir skaitliski lielākā, bet Kazahstāna – ekonomiski attīstītākā republika Centrālāzijā.
Š.Mirzijojevs oficiālā vizīte Astanā notika 2017.gada marta beigās, tā tika plaši atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, jo kaimiņvalstis ir vēsturiski bijušas sāncenses par līderību Centrālāzijā. Uzbekistāna ir lielākais iedzīvotāju skaits reģionā, savukārt Kazahstāna ir ekonomiski attīstītākā un stabilākā republika, lai gan pēdējos gados arī tur pieaug terorisma un ekstrēmisma draudi, un vairākās republikas pilsētās ir notikuši terorakti. Tādēļ Š.Mirzijojeva vīzītes ietvaros līdz ar sadarbību ekonomiskas un politikas jomā tika apspriesti arī terorisma, pārrobežu noziedzības un ekstrēmisma apkarošanas aspekti. Savukārt Uzbekistānas pasludinātie liberalizācijas procesi izraisīja bažas Kazahstānā – ekonomikas ministrs Timurs Suleimenovs to nosauca starp pieciem ārējiem riskiem Kazahstānas attīstībai, skaidrojot, ka Uzbekistāna ir valsts ar lielām ambīcijām un iespējām. „Esam pieraduši, ka reģionā ekonomiskā hegemonija pieder Kazahstānai, taču tagad situācija var mainīties. Var sākties cīņa par investīcijām un tirgiem,” teica T.Suleimenovs.
Uzbekistāna un Kazahstāna plāno tuvākajā laikā atrisināt visus robežjautājumus starp abām valstīm. Valstīm nav teritoriālu domstarpību, bet patlaban ir jāprecizē Kazahstānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas robežas posms. Uzbekistānas un Kazahstānas robeža ir apmēram 2100 km, un jau norisinās tās demarkācija.Valstu attiecības sarežģī Tadžikistānas apņemšanās būvēt Rogunas hidroelektrostaciju, kuru Taškenta uzskata par apdraudējumu kaimiņvalstu ekoloģijai un lauksaimniecībai. Tomēr kopš Š.Mirzijojevs ir Uzbekistānas līderis kaimiņvalstu attiecībās ir notikušas pozitīvas izmaiņas – tiek rīkotas savstarpējas vizītes, panākta vienošanās par aviosatiksmes Taškenta – Dušanbe atklāšanu (lidojumi uzsākti 2017.gada sākumā, tomēr tie dažādu formalitāšu dēļ „buksē” un nenotiek tik regulāri kā plānots), bet 2017.gada aprīlī Dušanbe tika rīkota Uzbekistānas ražojumu izstāde, kuras ietvaros notika Uzbekistānas un Tadžikistānas uzņēmēju pirmais forums.
2016.gada decembrī Dušanbe notika Tadžikistānas un Uzbekistānas starpvaldību tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības komisijas sanāksme. Tika apspriesti jautājumi par dzelzceļa un autobusu satiksmes atklāšanu starp valstīm, kā arī izmaiņām vīzu režīmā (vīzu režīms starp valstīm tika ieviests 2000.gada septembrī pēc Uzbekistānas iniciatīvas).
2017.gada februārī notika Tadžikistānas un Uzbekistānas dzelzceļa kompāniju pārstāvju pārrunas par jauna dzelzceļa būvi, kas apietu Turkmenistānu un ļautu ievērojami samazināt pasažieru un kravu pārvietošanas laiku, kā arī savienotu republikas ar Kazahstānu un Krieviju. Pēdējos gados Uzbekistāna un Tadžikistāna mēģināja samazināt savstarpējo transporta infrastruktūru dēļ Taškentas kategoriski noliedzošās nostājas par Rogunas hidroelektrostacijas būvi Tadžikistānā. 2009.gadā Uzbekistāna pārtrauca dzelzceļa satiksmi starp trim Fergānas ielejas apgabaliem un republikas centrālo daļu, jo daži dzelzceļa posmi gāja caur Sugdas apgabalu (Tadžikistānas ziemeļi). Lai nodrošinātu satiksmi starp visiem Uzbekistānas apgabaliem, 2016.gadā tika nodota ekspluatācijā dzelzceļa līnija Anrena – Papa. Savukārt Tadžikistāna 2016.gadā pabeidza dzelzceļa posma būvi, kas savieno galvaspilsētu ar republikas dienvidu daļu, apejot Uzbekistānu.
2017.gada jūnija sākumā Uzbekistāna un Tadžikistāna parakstīja protokolu par kopējās robežas strīdu posmu delimitāciju. Šis dokumenta izstrāde tika pabeigta Dušanbe, kur notika abu valstu valdību darba grupas otrā sēde (pirmā norisinājās 2016.gada nogalē). Detalizēta informācija par protokola saturu netika publiskota, taču dokuments apliecina sadarbības aktivizēšanu, jo no 2009.gada pārrunas bija praktiski pārtrauktas (2002.gadā tika parakstīts līgums par Tadžikistānas un Uzbekistānas robežu). Valstu koprobežas garums ir 1333 kilometru, un apmēram 60 kilometru ir strīdu teritorijas. Vienā no tām atrodas Farhadas hidroelektrostacija un ūdenskrātuve, par kuras piederību valstis nespēj vienoties kopš PSRS sabrukšanas.
Kontakti ar Kirgizstānu ir aktivizējušies kopš Uzbekistānas līderis ir Š.Mirzijojevs. 2016.gada 1.oktobrī Andidžonas apgabalu pēc Uzbekistānas aicinājuma draudzības vizītē apmeklēja Kirgizstānas delegācija – apmēram 130 pārstāvju no dažādām valsts struktūrām, t.sk. Ārlietu ministrijas, kā arī Ošas, Batkenas un Džalalabatas apgabaliem. Delegācijas dalībniekiem notika pārrunas ar Uzbekistānas premjerministra vietnieku Adhamu Ikramovu un Andidžonas apgabala vadītāju Šuhratbeku Abdurahmanovu, kā arī vizītes automobiļu uzņēmumā un tikšanās ar kirgīzu kopienas pārstāvjiem. Vizītes ietvaros tika parakstīts pierobežas sadarbības memorands starp Ošas, Batkenas, Džalalabatas un Andidžonas, Fergānas un Namangānas apgabaliem. Minēto apgabalu vadītāji vienojās katru mēnesi rīkot tikšanās, lai apspriestu aktuālos pierobežas sadarbības jautājumus. Puses arī vienojās, ka drīzumā notiks Uzbekistānas delegācijas vizīte Kirgizstānā. Žurnālisti norāda, ka neraugoties uz optimistiskajiem paziņojumiem, nav ziņu par robežas šķērsošanas ierobežojumu atcelšanu (Kirgizstānas pilsoņiem ir aizliegt šķērsot robežu ar Uzbekistānu, izņēmums ir tikai tiem, kuri dodas uz bērēm, kāzām (par ko ir apliecinājums – telegramma vai ielūgums) vai šķērso Uzbekistānu tranzītceļā uz citām valstīm)
2016.gada decembrī Samarkandā ieradās Kirgizstānas prezidents Almazbeks Atambajevs, un pēdējo astoņu gadu laikā tā bija pirmā Kirgizstānas līdera vizīte Uzbekistānā. Savstarpēji apmeklējumi nebija notikuši dēļ pušu nevēlēšanās attīstīt sadarbību un risināt domstarpības, galvenokārt pierobežas rajonos, kur pastāv strīdu teritorijas, kas nav delimitētas un demarķētas. Šo domstarpību dēļ pierobežā, tajā skaitā Ungartū kalna rajonā, ir notikuši vairāki incidenti starp uzbekiem un kirgīziem, tajā skaitā 2016.gada augustā, kad no helikopteriem Mi-8 desantējās astoņi Uzbekistānas miliči. Biškeka bija pieprasījusi paskaidrojumus par uzbeku miliču desantēšanos strīdu teritorijā un viņu aiziešanu no tās, savukārt Taškenta ir aicinājusi izdot Ungartū kalna rajonā aizturēto uzbeku milici, kā arī atcelt pie Ortotokojas ūdenskrātuves izvietotos kirgīzu miliču posteņus (pie ūdenskrātuves izvietota arī uzbeku tiesībsargājošo struktūru nodaļa, no kuras izgāja aizturētais milicis).
Konflikti Ungartū kalna rajonā notika arī iepriekš – 2016.gada martā strīdu teritorijas tuvumā Uzbekistāna izvietoja divus bruņutransportierus, kravas mašīnas un 40 karavīrus. Kirgizstāna arī pastiprināja tehniku pie robežas. Pēc nedēļu ilgušajām pārrunām puses pārvietoja tehniku un karavīrus no strīdu teritorijas. Vienošanās par valstu robežas liekākā posmā demarkāciju un delimitāciju (par atlikušajiem 15%, tas ir, apmēram 200 kilometriem) tika parakstīta 2017.gada septembrī, kas Š.Mirzijojevs apmeklēja Biškeku. Apmēram 14% Kirgizstānas dienvidu iedzīvotāju ir uzbeki, un viņi pozitīvi vērtēja robežas šķērsošanas vienkāršošanu, kas kļuva iespējama pēc minētās vienošanās parakstīšanas.
Kirgīzu un uzbeku attiecības negatīvi ietekmēja Kirgizstānā apvērsuma laikā 2010.gada vasarā notikušais etniskais konflikts valsts dienvidos, kurā tika nogalināti 276 uzbeku (uzbekus apsūdzēja nacionālā naida kurināšanā un likumīgās varas neatzīšanā).
2017.gada decembra vidū Taškentu oficiālā vizītē apmeklēja Kirgizstānas jaunievēlētais prezidents Soronbais Žeenbekovs (amatā no 2017.gada 24.novembra), uzsverot, ka tā ir viņa pirmā ārvalstu vizīte prezidenta statusā (2017.gada 29.novembrī viņš apmeklēja Krieviju darba vizītē).
Neilgi pirms S.Žeenbekova vizītes Kirgizstānas parlamenta deputāti ierosināja nodot Uzbekistānas īpašumā četrus pansionātus Isikulas apgabalā (zeme paliek Kirgizstānas īpašumā).
Kirgizstāna un Uzbekistāna ir arī atrisinājušas jautājumu par Ortotokojas ūdenskrātuves (Džalalabadas apgabals, Kirgizstāna) piederību – tagad tā ir Kirgizstānas Ūdens saimniecības departamenta pārziņā. Kā norādīja Kirgizstānas lauksaimniecības ministrs Nurbeks Muraševs, turpmāk 8% ūdens no šīs ūdenskrātuves izmantos Kirgizstāna un 92% – Uzbekistāna, maksājot gadā 229 500 USD.
Uzbekistānas politiskā sadarbība ar Afganistānu ir neitrāla, lai gan noteiktu apdraudējumu rada narkotiku kontrabanda un kaujinieku iespējamie iebrukumi no kaimiņvalsts.  Ar I.Karimova atbalstu Fārjābas provincē bija nostiprinājies Abdulrašids Dustums (uzbeku izcelsmes ģenerālis). Šajā provincē uzbeku iedzīvotāju īpatsvars laikā no 1992.gada palielinājās no 48% līdz 85%.
2017.gada janvārī notika Uzbekistānas ārlietu ministra Abdulaziza Kamilova oficiālā vizīte Kabulā, kur viņš tikās ar Afganistānas prezidenta palīgu ekonomiskajos jautājumos Humajunu Kajumi un speciālo pārstāvi sadarbības attīstībai ar Centrālāziju un Krieviju Mohamadu Šokiru Korgaru. Pārrunās tika panākta vienošanās palielināt valstu savstarpējās tirdzniecības apjomu līdz 1,5 miljardiem USD, kā arī tika parakstīti vairāki sadarbības dokumenti transporta infrastruktūras (dzelzceļa un automobiļu) attīstībai, drošības jautājumu kopīgās komisijas izveidei un citi. Uzbekistānas delegācijas sastāvā esošie uzņēmēji ar Afganistānas kolēģiem noslēdza līgumus par ārstniecisko līdzekļu, sadzīves tehnikas un citu preču piegādi par 49,3 miljoniem USD. Kabulā tika atklāts akciju sabiedrības „Uzsanoateksport” („Uzbekistānas rūpnieciskais eksports”) tirdzniecības nams.
Uzbekistānas neatkarības pirmajos gados republika uzņēma bēgļus no Afganistānas, kā arī Tadžikistānas (galvenokārt etniskos uzbekus), kur plosījās pilsoņu karš. Lielākā daļa šo bēgļu joprojām nav Uzbekistānas pilsoņi, taču 2016.gada nogalē un 2017.gada februārī apmēram 400 cilvēku ir ieguvuši Uzbekistānas pilsonību – attiecīgu lēmumu parakstīja Š.Mirzijojevs (pilsonības piešķiršana tika attiecināma uz republikas izcelsmes iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ atradās ārvalstīs laikā, kad spēkā stājās likums „Par Uzbekistānas pilsonību”, tas ir, 1992.gadā).
Veicot Prezidenta administrācijas optimizāciju, tās struktūrā ir izveidots Politiski tiesisko jautājumu dienests, kas jau ir izstrādājis programmas projektu patvēruma nodrošināšanai ārvalstu pilsoņiem, kuri tiek vajāti savu politisko uzskatu dēļ (saskaņā ar konstitūciju, prezidentam ir tiesības lemt par patvēruma un Uzbekistānas pilsonības piešķiršanu). Iespējams, jaunā dienesta izveide liecina par Uzbekistānas vēlmi aktivizēt ārpolitiku, tajā skaitā uzņemot politiskos bēgļus no ārvalstīm. Gatavība uzņemt bēgļus no Afganistānas, kur situācija nekļūst stabilāka, varētu liecināt arī par Taškentas apņemšanos aktīvāk iesaistīties starptautiskajos procesos un patstāvīgi lemt par strīdīgiem politiskiem jautājumiem. Nevarētu arī izslēgt, ka lēmums par patvēruma meklētāju uzņemšanu pieņemts, lai novērstu starptautisko cilvēktiesību organizāciju apsūdzības opozicionāru vajāšanā un veidotu pozitīvu republikas tēlu, kas savukārt varētu veidot pievilcīgāku iespaidu potenciāliem investoriem.
2017.gada decembrī Taškentu apmeklēja Afganistānas prezidents Ašrafs Ganī, lai ar Š.Mirzijojevu parakstītu 14 sadarbības vienošanās. Citu sadarbības jomu starpā prezidenti vienojās par elektropārvades līnijas būvi starp Surhanu (Uzbekistānas dienvidi) un Polihomrī (Afganistānas ziemeļaustrumi), kas nodrošinās elektroenerģijas piegādi galvenokārt rūpniecības objektiem. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti tuvākajā laikā.
2016.gada septembra sākumā (neilgi pēc I.Karimova bērēm) Samarkandu privātā vizītē ieradās Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņš apmeklēja I.Karimova apbedīšanas vietu un tiekoties ar Š.Mirzijojevu pauda cerību, ka valstu ciešā sadarbība tiks turpināta.
Š.Mirzijojevs oficiālā vizītē apmeklēja Maskavu 2017.gada gada aprīļa sākumā, un parakstīja 16 ekonomiskās un investīciju sadarbības dokumentus par 3,5 miljardiem USD (kopumā vizītes ietvaros tika parakstītas 55 vienošanās par 16 miljardiem USD).
Lai gan plašsaziņas līdzekļos Š.Mirzijojeva vizīte netika aprakstīta kā sensācija un, kā bija prognozēts, nenotika Uzbekistānas atgriešanās Kolektīvās drošības līguma organizācijā (bija organizācijas dalībvalsts 1992.–1999. un 2006.–2012.gadā) vai pievienošanās Eirāzijas Ekonomiskajā savienībai, tomēr vizītes ietvaros tika panākta vienošanās par divpusējās sadarbības intensifikāciju, kas ietekmēs Uzbekistānas attīstību nākamajā desmitgadē. Turklāt vizīte apstiprināja Š.Mirzijojeva inaugurācijā pausto apņemšanos veidot gan labas attiecības ar kaimiņvalstīm, gan sadarbību ar citām valstīm.
Pirms vizītes notika plaši tās gatavošanas pasākumu, tajā skaitā 2017.gada marta beigās Š.Mirzijojevs apstiprināja parlamenta ratificēto vienošanos par militāri tehniskās sadarbības paplašināšanu ar Krieviju. Uzbekistānas pirmais prezidents Islams Karimovs strikti noraidīja republikas pievienošanos militāri politiskajiem blokiem (to apliecināja arī izstāšanās no Kolektīvās drošības līguma organizācijas), savukārt Š.Mirzijojevs atturīgi izsakās par šādu iespēju, tomēr nenoliedz tādu varbūtību.
Taškenta un Maskava ir vienojušās, ka Uzbekistāna saņems bez muitas nodevām līdz 200 000 tonnu naftas no Krievijas gadā. Iespējams, šī vienošanās ir ar „tālejošām sekām”, proti, Uzbekistānas uzaicinājumu pievienoties Eirāzijas Ekonomiskajai savienībai. Patlaban Uzbekistānā iegūst apmēram 3 miljonus tonnu naftas gadā, bet valsts trīs naftas pārstrādes rūpnīcu kopjauda ir 11 miljoni tonnu gadā, tas ir, Taškentai ir nepieciešams iepirkt naftu, lai pārstrādātu to savās rūpnīcās. Plānots, ka naftas tranzītu no Krievijas varētu nodrošināt Kazahstāna. Maskavai naftas piegāžu uzsākšana ir „politiska uzvara”, jo tā varētu nodrošināt Krievijas ietekmes pieaugumu Uzbekistānā.
Ar Krieviju ir panākta vienošanās par Baumana v.n. Maskavas Tehniskās Universitātes filiāles izveidi Taškentā. Tas veicinās republikai inženieru deficīta problēmu mašīnbūves nozarē, kuru plānots attīstīt tuvākajā laikā, kā arī ļaus atdzīvināt Taškenta aviācijas būves rūpnīcas darbību. Krievija arī ir paudusi gatavību investēt Uzbekistānas kalnrūpniecībā un krāsainā metalurģijā.
Lai gan sadarbībai kultūras jomā netiek piešķirta liela nozīme, iespējams, Uzbekistānas un Krievijas gadījumā tai varētu būt stratēģiska ietekme, īpaši, izmantojot plašsaziņas līdzekļu iespējas veidot „pareizo” virzību. Uzbekistānas informācijas telpa tiek stingri kontrolēta, opozīcijas izdevumi un interneta resursi faktiski nepastāv, un negatīvi viedokļi par Krieviju gandrīz nav. Turklāt formāli informācijas telpa, tajā skaitā Krievijas plašsaziņas līdzekļi republikā, formāli netiek ierobežota, un tas ļauj „savienot” informācijas laukus savās interesēs.
Neilgi pēc Š.Mirzijojeva vizītes Uzbekistānas Ārējās darba migrācijas aģentūra izvietoja sludinājumus par vairāk nekā 1000 vakancēm (autovadītāji, šuvējas, būvstrādnieki) darbam Krievijā. Savukārt Krievijas Tiesiskā atbalsta viesstrādniekiem viceprezidente Jūlija Slucka, apmeklējot Uzbekistānas Darba ministriju, paziņoja par gatavību Fergānā izveidot Viesstrādnieku atbalsta centru, kur būs iespējams saņemt informāciju un sagatavot darbam Krievijā nepieciešamos dokumentus (sertifikāts par krievu valodas pārvaldīšanu, medicīniskā izziņa, notariāli apstiprināta pases kopija u.c.). Pēc J.Sluckas teiktā, asociācija plāno tuvākajā laikā iekārtot darbā Krievijā apmēram 3000 Uzbekistānas pilsoņu. Tajā pašā laikā Uzbekistānas Darba ministrijas pārstāvis izteicās, ka apmēram 2000 uzbeku speciālistus pieņems darbā Volgogradas gultņu ražošanas rūpnīcā un 12 000 – būvkompānija „Renessans”. Pēc dažādiem aprēķiniem, uzbeku viesstrādnieku Krievijā naudas pārvedumu veido 11% no Uzbekistānas IKP, savukārt uzbeku viesstrādnieku īpatsvars Krievijā sasniedz 17,7%.
    Krievija ir ieinteresēta iesaistīties projektos naftas, ķīmijas, elektroenerģētikas, mašīnbūves un farmācijas nozarēs, kā arī veidot „zaļo koridoru” (atvieglot muitas un sanitāro noformējumu pārtikas kravām) piegādēm no Uzbekistānas. 2016.gadā lauksaimniecības produkcijas piegāžu apjoms no Uzbekistānas ir palielinājies divas reizes.
Uzbekistānas tuvināšanās ar Ķīnu aktivizējās pēc 2005.gada Andidžonas nemieriem, kad Pekina pauda atbalstu Taškentai. I.Karimova pirmā ārvalstu vizīte pēc nemieriem bija uz Ķīnu. Starp valstīm ir parakstīti vairāki investīciju projekti. 2013.gadā Džizahas apgabalā (republikas centrālā daļa) sadarbībā ar Ķīnu tika izveidota brīvā industriālā zona. Ķīnas bankas ir piešķīrušas Uzbekistānai vairākus kredītus, bet Ķīnas nacionālā naftas un dabasgāzes kompānija СNPC 2014.gadā uzsāka naftas atradnes „Mingbulak” rūpniecisko ekspluatāciju.
2017.gada maijā norisinājās Š.Mirzijojeva oficiālā vizīte Ķīnā, kuras ietvaros tika parakstīti 105 sadarbības dokumenti par kopumā vairāk nekā 22 miljardiem USD (tajā skaitā vienošanās enerģētikas un irigācijas, sašķidrinātās dabasgāzes piegādes jomā un trīs dabasgāzes kondensāta atradņu aprīkošanā), kā arī notika vairākas tikšanās ar Ķīnas lielāko kompāniju pārstāvjiem un pārrunas par savstarpēji izdevīgu projektu īstenošanu Uzbekistānā, piesaistot jaunās tehnoloģijas. Prezidents ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu un valdības pārstāvjiem apsprieda ilgtermiņa sadarbības nostiprināšanas iespējas un prioritārās perspektīvas, kā arī reģionālās un starptautiskās politikas aktualitātes. Turklāt 2017.gada maija sākumā Š.Mirzijojevs piedalījās starptautiskajā forumā par 2013.gadā Ķīnas ierosinātā „Jaunā Zīda ceļa” projekta īstenošanu. Forumā piedalījās kopumā 30 valstu vadītāju un valdības, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvju, un Š.Mirzijojevam bija iespēja ne tikai uzstāties forumā, paužot atbalstu Ķīnas iniciatīvai, bet arī apspriest sadarbības iespējas ar daudzu valstu līderiem sanāksmes neformālajās tikšanās.
Projekts „Jaunais Zīda ceļš” apvieno projektus „Žīda ceļa ekonomiskā josta” un „21.gadsimta Jūras Zīda ceļš”, kas paredz savienot lielāko daļu Eirāzijas valstu. „Jaunā Zīda ceļa” izveidi ierosināja Sji Dzjiņpins, norādot, ka tas savienos teritorijas, kurās dzīvo 63% pasaules iedzīvotāju un tā prognozējamais ekonomiskais apgrozījums varētu sasniegt 21 triljonu USD gadā.
Uzbekistānai šīs projekts svarīgs, lai piesaistītu Ķīnas investīcijas, attīstītu rūpniecību un infrastruktūru, kā arī iesaistītos reģiona transporta un komunikācijas projektos.
Ķīnas kompānijas aktīvi piedalās Uzbekistānas ogļūdeņražu atradņu ģeoloģiskās izpētes pasākumos, brīvajā ekonomiskajā zonā „Džizak” tiek īstenoti kopprojekti ar Ķīnas tiešajām investīcijām. Uzbekistānā funkcionē 704 uzņēmumi ar Ķīnas kapitālu. Tomēr valstu savstarpējās tirdzniecības apjoms 2016.gadā samazinājās par 10%, līdz 4,2 miljardiem USD, ko noteica nelabvēlīgā konjunktūra Uzbekistānas galvenajām eksporta precēm – kokvilnai, dabasgāzei, urānam, varam. Ķīna ir viens no lielākajiem investoriem Uzbekistānas ekonomikā (investīciju kopējais apjoms – apmēram 7,8 miljardi USD).
Neraugoties uz veiksmīgo sadarbību ar vairākām valstīm, Uzbekistānas prioritāte ir sadarbība ar kaimiņvalstīm, ko apliecina vairākas iniciatīvas, svarīgākā no kurām ir Š.Mirzijojeva ierosinātā piecu Centrālāzijas valstu līderu ikgadējā konsultatīvā tikšanās. Reģionālās integrācijas veicināšanai 2017.gada rudenī viņš ierosināja rīkot Centrālāzijas līderu neformālo tikšanos, un pirmā šāda tikšanās notika 2018.gada 15.martā Astanā. Tas bija gan cieņas apliecinājums Kazahstānai un tās līderim Nursultanam Nazarbajevam, kuram no visiem reģiona līderiem bija lielākā autoritāte un „svars” gan Centrālāzijā, gan pasaulē. Šo tikšanos varētu uzskatīt arī par mēģinājumu demonstrēt distancēšanos no Krievijas un Ķīnas – reģiona galvenajām sabiedrotajām, kā arī Uzbekistānas nozīmes un ietekmes nostiprināšanos.
Otrā Centrālāzijas līderu konsultatīvā tikšanās bija plānota 2019.gada pavasarī, taču tā tika atlikta, jo starp Tadžikistānu un Turkmenistānu radās nesaskaņas dēļ Dušanbe atteikšanās būvēt savu posmu dzelzceļam Turkmenistāna-Afganistāna-Tadžikistāna. Šī dzelzceļa būvi bija ierosinājusi Tadžikistāna, jo valsts atradās transporta strupceļā dēļ sliktajām attiecībām ar Uzbekistānu, kas līdz 2016.gadam bija gandrīz pilnībā bloķējusi preču tranzītu uz Tadžikistānu caur savu teritoriju. Turkmenistāna jau ir izbūvējusi 273 kilometru garu šī dzelzceļa posmu, tādēļ Tadžikistānas lēmums izraisīja lielu neapmierinātību. Turkmenistānas līderis Gurbanguli Berdimuhamedovs atteicās piedalīties Centrālāzijas valstu prezidentu pirmajā konsultatīvajā sanāksmē un uz laiku apturēja preču tranzītu no Irānas uz Tadžikistānu. Tomēr 2019.gada oktobrī Ašgabatā notikušajā NVS samitā Š.Mirzijojevam izdevās „samierināt” Turkmenistānas un Tadžikistānas prezidentus, un viņi piekrita ierasties Taškentā 29.novembrī uz Centrālāzijas līderu otro konsultatīvo tikšanos. Tās ietvaros tika apspriesti reģionam aktuāli jautājumi. G.Berdimuhamedovs ierosināja izvērtēt iespēju izveidot Lietišķo padomi, kas izstrādātu valstīm vienotu stratēģiju svarīgākajos ekonomiskās partnerības virzienos un rekomendācijas valdībām. Viņš arī uzsvēra ekoloģijas problēmu risināšanu reģionā, norādot, ka prioritāte ir ūdens resursu saglabāšana un racionāla izmantošana. Sanāksmes ietvaros par Arāla jūras glābšanas fonda priekšsēdētāju tika ievēlēts Tadžikistānas līderis Emomali Rahmons (līdz šim trīs gadus fonda priekšsēdētāja bija Turkmenistāna). Kazahstānas Nācijas līderim N.Nazarbajevam tika piešķirts goda priekšsēdētāja statuss, un viņš ierosināja 15.martu noteikt par Centrālāzijas dienu, un 2020.gadā rīkot drošības padomju sekretāru tikšanos, lai stiprinātu stabilitāti reģionā.
Reģionālās sadarbības kontekstā perspektīva varētu būt Uzbekistānas un Kazahstānas stratēģiska partnerība. Abas valstis ir lielākās reģionā teritorijas, iedzīvotāju, krājumu un ekonomiku apmērā, turklāt tās ir kaimiņvalstis. Ekonomiskā integrācija ļautu izveidot lielu brīvo tirgu, veicinātu jauno tehnoloģiju ieviešanu, rūpniecības attīstību un eksporta palielināšanos. Stratēģiskā partnerība ļautu risināt kopīgus jautājumus, tajā skaitā drošības jomā, kā arī Arāla jūras un tās reģiona problēmas. Vienlaikus būtu iespējams mazināt augošo Ķīnas un Krievijas ekonomisko un politisko ietekmi. Uzbekistānai partnerība ar Kazahstānu nodrošinātu arī drošu piekļuvi jūrai un Pasaules okeānam, lai paplašinātu savu preču eksportu.
Uzbekistāna robežojas ar visām Centrālāzijas valstīm, tajā ir lielākais iedzīvotāju skaits, un Taškenta uzsver ārpolitikas virzību uz reģionālās sadarbības paplašināšanu un atbildības uzņemšanos par norisēm reģionā. To apliecina Taškentas aktīva darbība, rīkojot starptautiskas konferences par situācijas stabilizēšanu Afganistānā, kas ietekmē visu reģionu. Starp Taškentu un Astanu ilgstoši pastāv „sāncensība” par līderību reģionā, un patlaban Uzbekistānai ir lielas iespējas kļūt par līderi, jo Kazahstānai ir īpaši aktuāli iekšpolitikas aspekti – valstī ir notikusi varas maiņa, un tai ir jānostabilizējas. 

12. aprīlis

Pašreizējā situācija
12.04.2021
Uzbekistānā plānots samazināt vairāk nekā 5000 ierēdņu, tostarp 40 ministriju vadītāju vietnieku, raksta izdevums “Uznews”.

07. aprīlis

Pašreizējā situācija
07.04.2021
Kriminālkodeksā iekļautās izmaiņas paredz, ka turpmāk par prezidenta apvainošanu vai apmelošanu internetā vai citos plašsaziņas līdzekļos tiks piespriests sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai piespiedu darbiem uz laiku līdz trim gadiem, raksta izdevums “Centralasia”. ...

31. marts

Pašreizējā situācija
31.03.2021
Kops 2011.gada cietumā esošā Nacionālās drošības dienesta bijušā darbinieka Odilbeka Juldaševa radinieki pieprasa viņa atbrīvošanu, raksta izdevums “Ozodlik”.

29. marts

Pašreizējā situācija
29.03.2021
Parlamenta augšpalāta atbalstīja likumprojektu, kas nosaka kriminālatbildību par aicinājumiem uz masveida nekārtībām, raksta izdevums “Centralasia”.

26. marts

Pašreizējā situācija
26.03.2021
Parlamenta augšpalātas priekšsēdētāja vietnieks Sadiks Safajevs iztiecās, ka, neraugoties uz lielo interesi, patlaban būtu pāragri izvērtēt jautājumu par Centrālāzijas savienības izveidi, raksta izdevums “Azattik”.

22. marts

Pašreizējā situācija
22.03.2021
Blogeru un neapmierināto iedzīvotāju grupa iztraucēja nesen izveidotās sociāldemokrātiskās partijas “Hakikat va Tarakkijot” (“Taisnīgums un attīstība”) sanāksmi, raksta izdevums “Fergana”.

19. marts

Pašreizējā situācija
19.03.2021
Uzbekistānas valsts parāda līmenis sasniedza 23,3 miljardus USD, kas ir 40,4 % no IKP, raksta izdevums “Fergana”.

16. marts

Pašreizējā situācija
16.03.2021
Karakalpakstānas Republikā (valsts rietumi) pieaug iedzīvotāju neapmierinātība ar centrālās varas lauksaimniecības klasteru politiku, raksta izdevums “Centralasia”.

15. marts

Iesaistītās puses
15.03.2021
Šī gada 11.–12.martā notika Kirgizstānas prezidenta Sadira Žaparova oficiālā vizīte Taškentā, raksta izdevums “Centralasia”.

12. marts

Pašreizējā situācija
12.03.2021
Uzbekistānas valsts parāda līmenis sasniedza 23,3 miljardus USD, kas ir 40,4 % no IKP, raksta izdevums “Fergana”.

11. marts

Pašreizējā situācija
11.03.2021
Uzbekistāna ir piekritusi uz laiku apturēt ģeoloģiskās pasākumus pierobežā ar Kirgizstānu, raksta izdevums “Centralasia”.

10. marts

Pašreizējā situācija
10.03.2021
Šī gada marta sākumā Uzbekistānā ieradās trešā krievu valodas skolotāju grupa, kuri strādās vietējās vispārizglītojošās skolās, raksta izdevums „Centralasia”.

08. marts

Pašreizējā situācija
08.03.2021
Ekoloģijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Islombeks Bokižonovs paziņoja, ka Uzbekistāna veiks jaunu izmeklēšanu bijušās ASV militārās bāzes teritorijā Hanabadā sakarā ar paziņojumiem, ka tur iespējams ķīmiskais piesārņojums, raksta izdevums „Stanradar”.

04. marts

Iesaistītās puses
04.03.2021
Šī gada 2.martā Uzbekistānas ārlietu ministrs Abdulazizs Kamilovs apmeklēja Maskavu, lai ar Krievijas kolēģi apspriestu aktuālos divpusējās, reģionālās un starptautiskās politikas jautājumus, kā arī gatavotu prezidenta Šavkata Mirzijojeva vizīti Maskavā, kuras ietvaros plānots parakstīt 30 sadarbība...

01. marts

Drošība
01.03.2021
Kubodijonas rajonā (Hatlonas apgabals, valsts dienvidi) ar Uzbekistānas atbalstu ir uzbūvēts medicīnas komplekss, kurā, pēc Tadžikistānas lūguma, uzbūvēts specializēts Covid-19 slimnieku uzņemšanas korpuss, raksta izdevums „Centralasia”.

1 - 15 no 355 rakstiem

1 2 3

...

22 23 24